Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (storitev VDC)

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (storitev VDC)

Storitev VDC je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in pridobljenih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.


Vodenje uporabnikov zajema:

 Varstvo uporabnikov zajema:

Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema:

Prihodek od teh dejavnosti je namenjen za nagrade uporabnikom in njihove skupne potrebe.


Dejavnost VDC-ja izvajamo na sedmih lokacijah:

Oddelek VDC Rozmanova 2a, Ljubljana
tel.: 01/ 434 15 05

Oddelek VDC Šiška, Ulica Alme Sodnik 6, Ljubljana
tel.: 01/ 280 33 90

Oddelek VDC Trebinjska 11, Ljubljana
tel.: 01/ 530 95 83

Oddelek VDC Kočevje, Reška cesta 5, Kočevje
tel.: 01/ 893 05 90Oddelek VDC Nova Gorica, Ajševica 42, Nova Gorica
tel.: 05/ 331 15 63

Oddelek VDC Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 35, Murska Sobota
tel.: 02/ 530 84 90

Oddelek VDC Ivančna Gorica, Dolenjskega odreda 2a, Ivančna Gorica
tel.: 01/ 787 85 08
 


Vključitev v Varstveno delovni center ter podatki o zasedenosti in razpoložljivih prostih mestih:
VDC Ljubljana: 69 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Murska Sobota:  17 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Nova Gorica: 18 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Kočevje:  12 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Ivančna Gorica: 26 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest.
 
Varstveno delovni center Želva ima 142 koncesijskih mest, ki so zasedena.
 
Prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji dobite s klikom na povezavo.
Predpisani obrazec s prilogami pošljite na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme sodnik 6, 1000 Ljubljana.
Za vse informacije v zvezi z možnostjo vključitve smo vam na voljo na tel.: 01/ 434 15 05, vprašanja lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zelva.si.

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov