Socialna vključenost

Program socialne vključenosti je namenjen invalidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane do take mere, da se v rehabilitaciji niso zmogli usposobiti za delo v smislu zaposlitve in zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod RS za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o nezaposljivosti.

Namen programa je nuditi vključenim posameznikom primerno obliko zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo dela prilagojena njihovi zdravstveni in psihični kondiciji, ter jim omogoča ohranjanje oz. povečanje prilagoditvenih sposobnosti.

Cilji programa socialne vključenosti:

- ohranjanje sposobnosti prilagajanja,
- omogočanje ohranjanja skrbi zase,
- zadovoljevanje osnovnih emocionalnih in socialnih potreb,
- ohranjanje delovnega interesa in učinkovitosti,
- ohranjanje vztrajnosti, delovne moči in vzdržljivosti,
- povečanje prilagoditvenih sposobnosti posameznika,
- samopotrjevanje in ustvarjanje pozitivne samopodobe,
- normalizacija ter integracija v ožje in širše okolje.

 

Program socialne vključenosti se v podjetju Želva d.o.o. trenutno izvaja v Ljubljani, Škofji Loki, Novem mestu, Novi Gorici in Murski Soboti in Kočevju.

Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Trbovlje, Savinjska cesta 9,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Kočevje
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768
  

Mizaska delavnica Želva Ljubljana