Prosta delovna mesta

 

Vedno iščemo sodelavce, ki si želijo soustvarjajati z nami. Ste samoiniciativni in si želite novih izzivov?
Prijavite se: kadri@zelva.si

 

Prosta delovna mesta:

Skupinski habilitator /koordinator SVI (M/Ž) v Ljubljani

Čistilec prostorov I (m/ž) v Novi Girici

Samostojni referent za finance I (m/ž) v Ljubljani

Čistilec prostorov (m/ž) v Ljubljani

Čisitlec prostorov  (m/ž) v Škofji Loki

Perica mentor (m/ž) v Ljubljani

Vodja komunalno-vrtnarskih storitev (m/ž) v Škofji Loki

Srednja medicinska sestra (F025013) v Bivalni enoti Ig

Skupinovodja mentor v Ljubljani

Komunalno-vrtnarski delavec - vzdrževalec strojev v Škofji Loki

 

Prosta delovna mesta

1.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Skupinski habilitator / koordinator SVI (M/Ž) v LjubljaniKaj bo vsebina vašega dela:
- organiziranje, spremljanje in izvajanje strokovnega dela v skupini uporabnikov Varstveno delovnega centra,
- pomoč uporabnikom pri načrtovanju in doseganju ciljev navedenih v njihovih individualnih načrtih,
- pomoč in svetovanje uporabnikom pri usposabljanju za samostojnejše življenje,
- pripravljanje ter spremljanje planov, poročil in strokovne dokumentacije,
- sodelovanje in svetovanje staršem, skrbnikom, zagovornikom uporabnikov ter strokovnim delavcem,
- vodenje in izvajanje projektov, načrtovanih v programih VDC,
- razvijanje interesnih dejavnosti za uporabnike,
- sodelovanje v strokovnih timih,

ter

- vodenje in izvajanje programa storitev socialnega vključevanja invalidov v vlogi strokovnega sodelavca,
- priprava osebnih načrtov upravičencev,
- izvajanje storitev usposabljanja za samostojno življenje in strokovne storitve prebivanja s podporo,
- organiziranje in vodenje usposabljanj (izobraževanje) ter mentoriranje podpornega osebja,
- oblikovanje podpornega okolja z vključevanjem v izvajanje storitev socialnega vključevanja,
- organiziranje, nadzor, usklajevanje in spremljanje izvajanja storitev socialnega vključevanja,
- poročanje ministrstvu o izvajanju storitev socialnega vključevanja.

Kaj od vas pričakujemo?
- VII. stopnja pedagoške, defektološke, socialne ali druge ustrezne smeri,
- 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, za katere se zahteva najmanj enaka stopnja in smer izobrazbe,
- opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva,
- usposobljenost za delo z računalnikom in programskimi orodji,
- izkušnje pri delu z osebami s posebnimi potrebami,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanje angleškega jezika,
- organizacijske sposobnosti, komunikativnost, strokovnost, sposobnost pisnega izražanja, občutek za delo z ranljivimi skupinami, kreativnost in samoiniciativnost, ažurnost, zanesljivost, sprejemanje odgovornosti.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta, s 3-mesečnim poskusnim delom in možnostjo sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

2.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov I (m/ž) v Novi Gorici


Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo?
- vozniški izpit B kategorije,
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
- delo od ponedeljka do petka,
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

2.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Samostojni referent za finance I (m/ž) v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- izvajanje plačilnega prometa (spremljanje in izvajanje plačil kupcev in dobaviteljev),
- prenos bančnih podatkov v ustrezne računovodske programe in knjiženje določenih bančnih izpiskov v glavno knjigo,
- knjiženje plačil kupcev in dobaviteljev v program iPartments ter nadzor nad knjižbami,
- usklajevanje plačil s kupci in dobavitelji in sodelovanje pri pripravi kompenzacij,
- skrb za tekoče izvajanje direktnih bremenitev,
- sklepanje depozitnih pogodb z bankami,
- knjiženje obrokov kreditov, stroškov in provizij v iPartmentsu,
- usklajevanje analitičnih evidenc z glavno knjigo,
- knjiženje določenih poslovnih dogodkov v glavni knjigi skladno s slovenskimi računovodskimi standardi ter politikami in usmeritvami podjetja.

Kaj od vas pričakujemo?
- najmanj V. stopnja izobrazbe ekonomske, upravne ali administrativne smeri,
- 3 leta delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 na podobnih delih,
- znanja za delo z računalnikom.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom v trajanju 6 mesecev,
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

3.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov I (m/ž) v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo?
- vozniški izpit B kategorije (zaželeno, ni pa pogoj),
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s 6 – mesečnim poskusnim delom,
- delo v dopoldanskem in popoldanskem času (od ponedeljka do petka),
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

4.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov I (m/ž) v Škofji Loki


Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo?
- vozniški izpit B kategorije (zaželeno, ni pa pogoj),
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
- delo v dopoldanskem in popoldanskem času (od ponedeljka do petka),
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik
6
1000 Ljubljana 


5.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Perica mentor (m/ž) v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- sortiranje, pranje, likanje in zlaganje perila,
- izdaja in prevoz perila pogodbenim strankam,
- mentoriranje sodelavcev s statusom invalida,
- nabava pralnih sredstev in čistil,
- delo s strankami ter izdaja računov, zaključevanje blagajne ter polog gotovine,
- organiziranje in koordiniranje dela po delovnih nalogih,
- kontrola kvalitete in količine izdelkov.

Kaj od vas pričakujemo?
- občutek za delo z ljudmi,
- obvladovanje dela na različnih strojih in napravah,
- poznavanje sodobnih materialov,
- vozniški izpit B kategorije,
- najmanj IV. stopnjo izobrazbe, zaželena tekstilna smer,
- zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih,
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
- zaposlitev za skrajšan delovni čas 4h na dan ali zaposlitev za polni delovni čas 8h na dan (4h kot perica mentor in 4h kot čistilec prostorov I),
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana 


6.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Vodja komunalno-vrtnarskih storitev (m/ž) v Škofji Loki


Kaj bo vsebina vašega dela:
- načrtovanje, organiziranje in strokovno koordiniranje dela na področju komunalno vrtnarskih storitev in nadzor nad kvaliteto izvedenih del,
- vodenje in organizacija dela na zahtevnejših projektih in objektih,
- koordiniranje, nadziranje in usklajevanje dela med posameznimi delovnimi skupinami,
- priprava prijav na javne razpise in javna naročila s področja dela,
- pridobivanje novih poslovnih partnerjev,
- skrb za vodenje delovne dokumentacije in evidenc,
- organiziranje dela v skladu s programom usposabljanja in nadzor nad izvajanjem dela s strani posameznikov na usposabljanju,
- priprava poročil vodstvu, nadgradnja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem,
- delo na inovacijah in izboljšavah.

Kaj od vas pričakujemo?
- 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih in področju dela, od tega vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj,
- vsaj VI/2. stopnjo izobrazbe s področja gradbene, komunalne, naravoslovne oziroma druge tehnične smeri,
- zaželene so izkušnje s področja hortikulture,
- usposobljenost za delo z računalnikom in programskimi orodji,
- vozniški izpit B kategorije, izpiti za C kategorijo, traktor ali TGM so prednost,
- osnovno znanje angleškega jezika,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, komunikativnost, strokovnost, sposobnost pisnega izražanja, občutek za delo z ranljivimi skupinami, kreativnost in samoiniciativnost, ažurnost, zanesljivost, sprejemanje odgovornosti.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s 6 – mesečnim poskusnim delom,
- delovno mesto z visoko stopnjo odgovornosti in samostojnosti v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- fleksibilen delovni čas,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana7.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Srednja medicinska sestra (F025013) v Bivalni enoti Ig


Kaj bo vsebina vašega dela:
- izvajanje varstva uporabnikov v bivalni enoti,
- sodelovanje na sestankih delovnega tima in sestankih z uporabniki,
- organiziranje in izvedba prostočasnih aktivnosti skupaj s sodelavci in uporabniki,
- sodelovanje pri izdelavi individualnega načrta za uporabnike,
- sestava mesečnega jedilnika skladno z načeli zdrave in uravnotežene prehrane,
- stalni nadzor nad zdravstvenim stanjem uporabnikov,
- prepoznavanje zdravstvenih težav in ukrepanje v primeru le teh,
- izvajanje zdravstvene nege v skladu s poklicnimi kompetencami,
- izvajanje navodil zdravnikov.

Kaj od vas pričakujemo?
- izobrazba srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom,
- pripravljenost na delo v več izmenah (popoldan, ponoči, vikendi in prazniki),
- zaželene izkušnje pri delu z ljudmi s posebnimi potrebami,
- vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 30.11.2023, s 3 – mesečnim poskusnim delom,
- delo poteka v bivalni enoti na Igu,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 


8.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Skupinovodja mentor v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- delo z osebami s statusom invalida,
- vodenje in organizacija dela manjši skupini,
- izvedba zahtevnejšega dela po planu dela, delo s čistilnimi stroji, delo na višini (do omejitve, določene v zdravniškem spričevalu), sodelovanje pri večji generalkah,
- štarti novih objektov s sodelavci, sodelovanje pri pripravi načrta čiščenja,
- izpolnjevanje evidenc o opravljenem delu in prisotnosti delavcev ter poročanje vodji,
- kontrola nad izvedbo opravljenih storitev in reševanje reklamacij,
- naročanje in oskrbovanje delavcev s potrebnim materialom in delovnim orodjem,
- delo s strankami, komunikacija z naročnikom,
- pripravljenost na inovacije, sodelovanje pri nadgradnji sistema kakovosti i ravnanja z okoljem.

Kaj od vas pričakujemo?
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, komunikativnost, strokovnost,
- zaželena usposobljenost za delo z osebami s statusom invalida,
- sposobnost za delo na višini,
- vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta, s 6 – mesečnim poskusnim delom,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana


9.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Komunalno-vrtnarski delavec - vzdrževalec strojev v Škofji Loki


Kaj bo vsebina vašega dela:
- prevoz materiala, opreme in delavcev z motornim vozilom na delovišče in z delovišča,
- ročno in strojno urejanje in vzdrževanje zelenih površin, živih mej, nasadov,
- obrezovanje drevja,
- delo na višini,
- ročna in strojna košnja trave, razrez vejevja, dreves in grmovja,
- priprava tal za sajenje rastlin ter sajenje letnic, trajnic, drevja, trave,
- ročno in strojno čiščenje snega,
- poročanje o delu in vodenje evidenc o opravljenem delu, porabljenem gorivu in opravljenih prevozih,
- skrb za pravilno delovanje, vzdrževanje (servisiranje) in uporabo delovne mehanizacije, strojev in naprav ter izvajanje enostavnejših popravil oz. zamenjava izrabljenih ali poškodovanih delov na delovni mehanizaciji in opremi.
- .

Kaj od vas pričakujemo?
- vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju vzdrževanja,
- znanje iz upravljanja z delovno mehanizacijo, stroji in opremo,
- znanje vzdrževanja kosilnic, strojev in komunalne opreme,
- vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta, s 3 – mesečnim poskusnim delom,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana
 

 


 

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana