Prosta delovna mesta

 

Smo eno od vodilnih slovenskih invalidskih podjetij s 30 letno tradicijo, ki deluje na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

Želimo si sodelavcev, ki si želijo soustvarjajati z nami. Razmišljate o tem, da bi uresničili svoje potenciale v podjetju, katerega osnovno poslanstvo je omogočiti socialno in ekonomsko neodvisnost, integracijo in socializacijo invalidov? Ste samoiniciativni in si želite novih izzivov? 

Predstavite se nam: kadri@zelva.si
 

Prosta delovna mesta:

Čistilec prostorov I v Novi Gorici

Čistilec prostorov II (m/ž) v Ljubljani

Čistilec prostorov II (m/ž) v Škofji Loki

Knjigovodja za obračun stroškov v Ljubljani

Komunalno-vrtnarski delavec - vzdrževalec strojev v Škofji Loki

Komunalno-vrtnarski delavec I v Škofji Loki

Računovodja v Ljubljani

Referent za obračun stroškov v Ljubljani

Skupinovodja mentor v Čistilnem servisu v Novi Gorici

Skupinovodja mentor v Čistilnem servisu v Ljubljani

Strokovni delavec v zaposlitveni rehabilitaciji - psiholog v Ljubljani

Vodja finančno-računovodske službe v Ljubljani

 

Prosta delovna mesta

 

1.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov I (m/ž) v Novi Gorici


Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo?
- vozniški izpit B kategorije,
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
- delo od ponedeljka do petka,
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

 

2.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov II (m/ž) v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo:
- vozniški izpit B kategorije,
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo:
-pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
-delo od ponedeljka do petka,
-delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
-redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

3.
Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Čistilec prostorov II (m/ž) v Škofji Loki



Kaj bo vsebina vašega dela:
- strojno in ročno čiščenje vseh površin in predmetov zunaj in znotraj objekta ter okolice,
- v okviru pogodbenih obveznosti čiščenje steklenih površin do višine 1 m oz. več s podaljšano palico,
- zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala v ustrezne zabojnike ter
- izvajanje drugih podpornih nalog.

Kaj od vas pričakujemo:
- vozniški izpit B kategorije (zaželeno, ni pa pogoj),
- delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.

Kaj vam nudimo:
- pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom 4 dnevno,
- zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
- delo od ponedeljka do petka,
- delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

 

 

4.
Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Knjigovodja za obračun stroškov v Ljubljani



Kaj bo vsebina vašega dela:
- organiziranje, koordiniranje in opravljanje del pri obračunu stroškov za objekte v upravljanju,
- delo s strankami,
- organiziranje in vodenje evidenc ter arhiviranja dokumentacije za obračun stroškov po objektih,
- priprava kalkulacij, finančnih in drugih podatkov ter poročil iz naslova obračuna za naročnike in potrebe oddelka upravljanja,
- usklajevanje analitičnih evidenc z glavno knjigo – saldakonti kupcev in dobaviteljev za področje poslovanja v tujem imenu in za tuj račun, rezervni sklad ter priprava drugih finančnih podatkov,
- knjiženje poslovnih dogodkov – saldokonti kupcev in dobaviteljev.

Kaj od vas pričakujemo:
- V. ali višjo stopnjo izobrazbe ekonomske ali komercialne smeri,
- izkušnje pri delu s strankami,
- znanje za delo z računalnikom,
- znanje slovenskega jezika.

Kaj vam nudimo:
- pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana



 

 

5.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Komunalno-vrtnarski delavec - vzdrževalec strojev v Škofji Loki


Kaj bo vsebina vašega dela:
- prevoz materiala, opreme in delavcev z motornim vozilom na delovišče in z delovišča,
- ročno in strojno urejanje in vzdrževanje zelenih površin, živih mej, nasadov,
- obrezovanje drevja,
- delo na višini,
- ročna in strojna košnja trave, razrez vejevja, dreves in grmovja,
- priprava tal za sajenje rastlin ter sajenje letnic, trajnic, drevja, trave,
- ročno in strojno čiščenje snega,
- poročanje o delu in vodenje evidenc o opravljenem delu, porabljenem gorivu in opravljenih prevozih,
- skrb za pravilno delovanje, vzdrževanje (servisiranje) in uporabo delovne mehanizacije, strojev in naprav ter izvajanje enostavnejših popravil oz. zamenjava izrabljenih ali poškodovanih delov na delovni mehanizaciji in opremi.
- .

Kaj od vas pričakujemo?
- vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju vzdrževanja,
- znanje iz upravljanja z delovno mehanizacijo, stroji in opremo,
- znanje vzdrževanja kosilnic, strojev in komunalne opreme,
- vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta, s 3 – mesečnim poskusnim delom,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

6.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Komunalno-vrtnarski delavec I v Škofji Loki



Kaj bo vsebina vašega dela?
- Ročno in strojno urejanje in vzdrževanje zelenih površin, živih mej, nasadov,
- obrezovanje drevja,
- delo na višini,
- ročna in strojna košnja trave, razrez vejevja, dreves in grmovja,
- priprava tal za sajenje rastlin ter sajenje letnic, trajnic, drevja, trave,
- ročno in strojno čiščenje snega.

Kaj od vas pričakujemo?
- Zaželen vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- Pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana



 

 

7.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Računovodja v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela?
- Načrtovanje in izvajanje računovodskih opravil,
- pomoč pri pripravi poročil, informacij in analiz o poslovanju podjetja za direktorja in nadzorni svet,
- pripravljanje in sprotno ažuriranje analitičnega kontnega plana,
- pomoč pri izdelavi zahtevnejših ekonomskih analiz,
- koordinacija revidiranja poslovnih knjig, sodelovanje pri pripravi poslovnega in finančnega dela letnega poročila, poročanje in oddaja letnega poročila na AJPES,
- računovodsko in finančno delo na področju izvedbe oz. prijave na javne razpise,
- vodenje posebnih evidenc za koncesijsko dejavnost ter priprava poročil za ministrstvo,
- pomoč pri pripravi poslovnih in finančnih planov na ravni podjetja,
- priprava elementov za kalkulacije in pokalkulacije,
- podpisovanje in kontrola prejetih računov,
- kontrola izdanih računov,
- knjiženje pogodbenega dela, avtorskih honorarjev, najemnin, sejnin, nagrad, delo upokojencev, delo dijakov in študentov na praksi,
- sestavljanje statističnih poročil, ki so vezana na finančno-računovodske podatke za AJPES, Statistični urad in Banko Slovenije,
- knjiženje, obračun amortizacije ter vodenje potrebnih razčlenjevalnih razvidov ter usklajevanje z glavno knjigo za osnovna sredstva,
- priprava podlage za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- sodelovanje pri popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter knjiženje inventurnega stanja.

Kaj od vas pričakujemo?
- VI/1. ali višjo stopnjo izobrazbe ekonomske ali finančno-poslovne smeri,
- 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na primerljivih delovnih mestih,
- znanja za delo z računalnikom,
- znanje slovenskega jezika in osnovno znanje angleškega jezika,
- natančnost, strokovnost, vestnost, kreativnost in iniciativnost ter sposobnost organiziranja dela,
- poznavanje slovenskih računovodskih standardov ter osnovno poznavanje dohodninske, davčne in kadrovske zakonodaje.

Kaj vam nudimo?
- Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
-r edno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

 

8.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Referent za obračun stroškov v Ljubljani



Kaj bo vsebina vašega dela?
- Organiziranje, koordiniranje in opravljanje del pri obračunu stroškov za objekte v upravljanju,
- delo s strankami,
- organiziranje in vodenje evidenc ter arhiviranja dokumentacije za obračun stroškov po objektih,
- priprava kalkulacij, finančnih in drugih podatkov ter poročil iz naslova obračuna za naročnike in potrebe oddelka upravljanja,
- usklajevanje analitičnih evidenc z glavno knjigo – saldakonti kupcev in dobaviteljev za področje poslovanja v tujem imenu in za tuj račun, rezervni sklad ter priprava drugih finančnih podatkov,
- knjiženje poslovnih dogodkov – saldokonti kupcev in dobaviteljev.

Kaj od vas pričakujemo?
- V. ali višjo stopnjo izobrazbe ekonomske ali komercialne smeri,
- 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na primerljivih delovnih mestih,
- znanje za delo z računalnikom,
- znanje slovenskega jezika,
- poznavanje stanovanjske in davčne zakonodaje ter računovodskih standardov,
- poznavanje zakona o izvršbi.

Kaj vam nudimo?
- Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana


 

 

9.

Zaposlimo eno osebo na delovno mesto Skupinovodja mentor (m/ž) v Čistilnem servisu v Novi Gorici


Kaj bo vsebina vašega dela:
-delo z osebami s statusom invalida,
-vodenje manjše skupine in organizacija dela manjši skupini sodelavcev pri generalnem ali rednem čiščenju,
-izvedba zahtevnejšega dela - delo s čistilnimi stroji, delo na višini, sodelovanje pri večjih generalkah,
-štarti novih objektov s sodelavci, sodelovanje pri pripravi načrta čiščenja,
-izvedba generalnega in rednega čiščenja, nadomeščanje odsotnih delavcev,
-izpolnjevanje evidenc o opravljenem delu in poročanje vodji,
-kontrola nad izvedbo opravljenih storitev,
-naročanje in oskrbovanje delavcev s potrebnim materialom in delovnim orodjem,
-delo s strankami - komunikacija in usklajevanje z naročnikom na nivoju operative.

Kaj od vas pričakujemo?
-2 leti delovnih izkušenj,
-sposobnost za dela na višini,
-znanje uporabe čistilnih strojev in opreme ter različnih tehnologij čiščenja,
-poznavanje materialov talnih oblog in ostalih materialov,
-organizacijska znanja,
-usposobljenost za delo z osebami s statusom invalida,
-vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
-pogodbo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
-delo od ponedeljka do petka,
-delo v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
-redno in stimulativno plačilo
-delovno mesto je primerno tudi za osebe s statusom invalida.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

10.

Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Skupinovodja mentor v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- delo z osebami s statusom invalida,
- vodenje in organizacija dela manjši skupini,
- izvedba zahtevnejšega dela po planu dela, delo s čistilnimi stroji, delo na višini (do omejitve, določene v zdravniškem spričevalu), sodelovanje pri večji generalkah,
- štarti novih objektov s sodelavci, sodelovanje pri pripravi načrta čiščenja,
- izpolnjevanje evidenc o opravljenem delu in prisotnosti delavcev ter poročanje vodji,
- kontrola nad izvedbo opravljenih storitev in reševanje reklamacij,
- naročanje in oskrbovanje delavcev s potrebnim materialom in delovnim orodjem,
- delo s strankami, komunikacija z naročnikom,
- pripravljenost na inovacije, sodelovanje pri nadgradnji sistema kakovosti i ravnanja z okoljem.

Kaj od vas pričakujemo?
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, komunikativnost, strokovnost,
- zaželena usposobljenost za delo z osebami s statusom invalida,
- sposobnost za delo na višini,
- vozniški izpit B kategorije.

Kaj vam nudimo?
- pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta, s 6 – mesečnim poskusnim delom,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:


Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

11.
Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Strokovni delavec v zaposlitveni rehabilitaciji - psiholog v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela:
- načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in izvajanje aktivnosti za usposabljanje, delovno in socialno vključevanje ter zaposlovanje invalidov,
- načrtovanje in izvedba načrta zaposlitvene rehabilitacije glede na sposobnosti in zmožnosti uporabnikov,
- izvajanje vseh storitev zaposlitvene rehabilitacije (individualno in skupinsko) ter storitev v podpornem zaposlovanju,
- izvajanje strokovnih nalog psihologa, upoštevaje standarde in normative zaposlitvene rehabilitacije, etični kodeks, interna pravila izvajanja zaposlitvene rehabilitacije ter celotno zakonodajo s področja zaposlitvene rehabilitacije,
- individualna in skupinska obravnava rehabilitantov,
- priprava in vodenje delavnic,
- priprava in realizacija individualnega načrta zaposlitvene rehabilitacije,
- nudenje psihosocialnega suporta invalidu, delodajalcu in ožjemu delovnemu okolju,
- izvajanje in nadzor nad izvajanjem dogovorjenih individualnih ciljev,
- vodenje ustrezne dokumentacije ter priprava poročil ter evalvacij s področja dela,
- sodelovanje v timskih obravnavah,
- izvajanje tržnih dejavnosti Centra zaposlitvene in poklicne rehabilitacije,
- sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah,
- sodelovanje pri izvajanju internega in eksternega izobraževanja,
- strokovno delo v programu socialne vključenosti,
- izvajanje nalog v programu družbeno koristnega dela.

Kaj od vas pričakujemo:
- VII. ali višjo stopnjo izobrazbe smeri psihologija,
- 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na primerljivih delovnih mestih,
- znanja za delo z računalnikom,
- znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega jezika,
- izkušnje pri delu z osebami s posebnimi potrebami,
- občutek za delo z ranljivimi skupinami,
- vozniški izpit B kategorije,
- znanja s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva,
- strokovnost in samostojnost,
- sposobnost timskega dela in reševanja konfliktov.

Kaj vam nudimo:
- pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja koncesije do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja in poskusno dobo 6 mesecev,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:

Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

 

12.
Zaposlimo 1 osebo na delovno mesto Vodja finančno-računovodske službe v Ljubljani


Kaj bo vsebina vašega dela?
- Vodenje, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela zaposlenih v finančno-računovodski službi,
- sodelovanje z direktorjem in kadrovskim oddelkom pri ustreznem kadrovanju v finančno-računovodski službi,
- nadzor nad tekočim izvajanjem plačilnega prometa in sodelovanje z bankami pri zagotavljanju likvidnih sredstev,
- usklajevanje dela z ostalimi organizacijskimi enotami,
- izdelava poročil in analiz o poslovanju podjetja za direktorja in nadzorni svet,
- informiranje in ustrezno usposabljanje zaposlenih v finančno-računovodski službi, potrebnih za učinkovito delo,
- izdelava poročil, planov, zaključnega računa podjetja ter zahtevnejših ekonomskih analiz,
- vsebinsko delo v zvezi s prijavami na javne razpise in javna naročila s področja dela,
- obveščanje vodstva o pomembnih spremembah zakonodaje in predpisov potrebnih za zakonito in pravilno poslovanje,
- nadzor nad zakonitostjo poslovanja podjetja, v skladu z računovodskimi standardi, drugimi predpisi, zakonodajo s področja davkov in akti družbe ter opozarjanje vodstva v primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti,
- priprava predlogov organizacijskih predpisov s finančnega in računovodskega področja,
- sodelovanje in usklajevanje podatkov z revizorji, davčnimi inšpektorji, FURS in AJPES,
- delo s strankami.

Kaj od vas pričakujemo?
- VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali finančno-poslovne smeri,
- 5 let delovnih izkušenj na finančno računovodskem področju, od tega vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj,
- vodstvene, organizacijske in pogajalske sposobnosti,
- zelo dobro poznavanje slovenskih računovodskih standardov in področja financ v gospodarstvu,
- poznavanje dohodninske, davčne in delovno-pravne zakonodaje in predpisov ter ZGD-1,
- znanja za delo z računalnikom,
- znanje slovenskega jezika in osnovno znanje angleškega jezika.

Kaj vam nudimo?
- Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
- odprte možnosti strokovnega in osebnega razvoja,
- delovno mesto v urejenem delovnem okolju in prijetnem kolektivu,
- redno in stimulativno plačilo.


Na razpisano delovno mesto se prijavite na elektronski naslov kadri@zelva.si ali pošljete vlogo na naslov:

Podjetje Želva d.o.o.
Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana