Invalidske kvote - nadomestna izpolnitev kvote


Tudi  vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?


Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
• ima zaposleno predpisano število invalidov ali
• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

  več informacij (na jpi-sklad.si)

 

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

   (povezava na pripomoček)

 

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar v letu 2022 znaša 752,10 EUR. 

 

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka in s tem prihranite?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. kot nadomestno izpolnitev kvote. 

Več informacij o nadomestni izpolnitvi kvote
 >

 

Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

 

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem Želva d.o.o.?

Prednosti poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. z namenom nadomestne izpolnitve kvote:

1. širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote;
2. od vas prevzamemo obveznosti mesečnega poročanja skladu, vaši sodelavci pa lahko ta čas posvetijo pomembnejšim opravilom za vaše podjetje;
3. ponujamo kvalitetne storitve in produkte, ki so povsem primerljivi s tistimi, ki jih nudijo konkurenčna neinvalidska podjetja;
4. dobra teritorialna pokritost – ker smo prisotni v mnogih slovenskih regijah lahko naročnikom ponudimo storitve na različnih lokacijah;
5. s poslovnim sodelovanjem z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe;
6. kot srednje veliko podjetje vedno iščemo medsebojne sinergije v razvijanju poslovnih odnosov, zato povejte tudi vi nam, kaj lahko storite za nas.
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana