Projekti

AKTUALNI PROJEKTI

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela
(v nadaljevanju PREHOD MLADIH) je projekt, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela.

Projekt PREHOD MLADIH izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.

Projekt PREHOD MLADIH se bo izvajal med letoma 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije in predvideva vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let.

Namen projekta PREHOD MLADIH je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Želva d.o.o., je izvajalka zaposlitvene rehabilitacije in partnerica v projektu PREHOD MLADIH ter sodeluje pri izvajanju vseh aktivnostih projekta, in sicer na območju Ljubljane, Trbovelj, Nove Gorice in Novega mesta.

Če imate dodatna vprašanja glede aktivnosti, ki jih izvajamo, in vključitvi v projekt, nam, prosimo, pišite na navedena elektronska naslova ali pokličite na spodnji telefonski številki.

E-naslov: suzana.bohorc@zelva.si
albina.groselj@zelva.si


Telefon: 041 569 970 in 040 651 660

Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani projekta PREHOD MLADIH, ki bo vzpostavljena februarja 2018 (www.prehodmladih.si).
 


 

Veščine za samostojno življenje

Pri projektu Veščine za samostojno življenje gre za razvoj in pilotno preizkušanje štirih skupin storitev socialnega vključevanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov v zahodni regiji Slovenije, ki ga v sodelovanju z MDDSZ in ESS izvaja podjetje Želva d.o.o.:

- usposabljanje za samostojno življenje
- vseživljenjsko učenje
- prebivanje s podporo
- ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.

Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani projekta https://vsz.si/

 


PRETEKLI PROJEKTI


PROJEKTI, KI SO FINANCIRANI IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA (ESS)

Razvoj človeških virov je usmerjen v trajnostni razvoj, ki je v skladu z evropsko politiko. To nam daje potencialne možnosti za pridobitev sredstev iz posameznih evropskih skladov. Projekti pa bodo služili za pridobivanje izkušenj in novih znanj, ki jih bomo lahko uporabili pri pridobivanju novih poslov na vedno bolj zahtevnih trgih.

S tega področja izvajamo naslednje projekte:
1. Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve - Zelena dolina (MDDSZ)
   
    PARTNERJI ZELENE DOLINE:
    Želva izvaja učno delavnico za urejanje okolja "pomožni vrtnar"
    URI - Soča izvaja učno delavnico za področje "arhivar - vnašalec podatkov"
    IP Posočje izvaja učno delavnic za področje kmetovanja "zeleni programi"
    CRI Celje izvaja lesno učno delavnico "pomožni obdelovalec lesa"

2. Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - Pripravniki« (SZS)
3. Programi praktičnega usposabljanja – Usposabljanje na delovnem mestu UDM (ZRSZZ)
4. Program »Zaposli.me« - spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (ZRSZZ)

S projekti želimo razviti tudi specifično oblikovane storitvene pakete, zaposliti ciljno kategorijo oseb z ovirami, težje zaposljivimi brezposelnimi osebami in s tem zagotavljati integracijo, pridobivanje plače in opravljanje deficitarnih storitev.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,
2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«
2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«


Vabilo

Vabimo vas, da se udeležite zaključne konference "Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve ZELENA DOLINA", ki bo potekala 20. novembra 2014, med 10.00 - 15.00 uro, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Dvorana A - Triglav.

Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – prva stran (.pdf) 
Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – program (.pdf) 
Vabilo ZAKLJUČNA KONFERNCA – opis projekta (.pdf) 
Prijavnica ZAKLJUČNA KONFERENCA  
 


Dokumenti (prenos v .pdf)

- Plakat ZELENA DOLINA [1,64 MB]
- Zloženka ZELENA DOLINA [770 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - Želva - 30.9.2014 [45 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - IP Posočje - 10.10.2014 [332 kB]
- Vabilo na DAN ODPRTIH VRAT - CRI Celje - 21.10.2014 [91 kB]
- DAN ODPRTIH VRAT - 23.10.2013 [472 kB]
- DAN odprtih vrat ŽELVA - utrinki [2,48MB]
- DAN odprtih vrat CRI Celje - utrinki [350 kB]
- DAN odprtih vrat IP posočje [187 kB]
- Članek v reviji Naš Zbornik - Sožitje [736 kB]
- Članek v internem glasilu GIBKO [228 kB]

- Zaključna publikacija projekta ZELENA DOLINA [922kB]

- Prezentacija1 - PREDSTAVITEV PROJEKTA (URI - Soča) [308 kB]
- Prezentacija2 (URI - Soča) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (1) [229 kB]
- Prezentacija3 (URI - Soča) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (2) [176 kB]
- Prezentacija4 (URI - Soča, udeleženci) - Delavnica za ARHIVARJA - VNAŠALCA PODATKOV (3) [2,318 kB]
- Prezentacija5 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (1) [671 kB]
- Prezentacija6 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (2) [254 kB]
- Prezentacija7 (CRI Celje) - Delavnica za OBDELOVALCA LESA (3) [1,966 kB]
- Prezentacija8 (Želva) - Delavnica za POMOŽNEGA VRTNARJA [2,879 kB]
- Prezentacija9 (IP Posočje) - Delavnice OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ [20,007 kB]
- Prezentacija10 - EVALVACIJA PROJEKTA (Janez Drobnič) [645 kB]
 


Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve »ZELENA DOLINA« - vzpostavitev modela učne delavnice v Želvi

Razvoj človeških virov je usmerjen v trajnostni razvoj, ki je v skladu z evropsko politiko. To nam daje potencialne možnosti za pridobitev sredstev iz posameznih evropskih skladov.

Projekt ZELENA DOLINA je preizkus novega modela in metode usposabljanja in zaposlovanja v praksi s konkretnimi cilji, produkti in rezultati. S projektom vzpostavljamo kontinuirano povezavo med pridobivanjem znanj, izkušenj in zaposlovanjem ter ponovno vstopanje v nadgradnjo znanj zaradi potrebe po vseživljenjskem učenju.

Projekt ZELENA DOLINA nam bo služil za pridobivanje izkušenj in novih znanj, ki jih bomo lahko uporabili pri pridobivanju novih poslov posledično tudi odpiranju novih delovnih mest za težje zaposljive osebe (invalide), osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z nezgodno možgansko poškodbo...

Namen programa usposabljanja:

Ranljivim ciljnim skupinam omogočiti enakost na trgu dela in konkurenčnost, katera se zagotovi z enakovredno usposobljenostjo oseb. Tako bodo osebe preko učnih delavnic oz. usposabljanja dosegle dvig znanja za kompetentno nastopanje na trgu, pridobile na osebni rasti, samozaupanju, socialnih veščinah in spretnostih in se s pomočjo ustrezne podpore in aktivne delovne vključenosti usposobile za opravljanje dela za poklic pomočnik /pomočnica vrtnarja /vrtnarke in s tem povečale svoje zaposlitvene možnosti.

S celovitim usposabljanjem (v končni fazi tudi pridobivanjem NPK) je oseba usposobljena za:

- opravljanje dela in ohranjanje dela, ter napredovanje v njem,
- vzpostavljanje delovno – zaposlitvenih odnosov z delodajalcem, sodelavci, nadrejenimi, prehode k drugim delodajalcem (odločanje za drugega delodajalca, drugo delo, izobraževanje...), kar je v kontekstu sodobnega razumevanja trga dela in zaposlovanja po modelu kariernega svetovanja in karierne poti.

Cilj programa usposabljanja: S pomočjo prilagojenega programa usposabljanja oz. vključitve v delovni proces želimo posamezne skupine invalidov usposobiti za izvajanje pomožnih del na področju vrtnarstva oz. urejanja okolja, jih seznaniti s postopki dela, pripomočki, ki se pri delu uporabljajo, seznaniti jih z varnim in zdravim delom... in s tem povečati njihove zaposlitvene možnosti.

Med pomembnejše cilje navajamo še naslednje:

- specifičnim ciljnim skupinam zagotoviti pridobivanje ustreznih delovnih navad, izkušenj, spretnosti in veščin, ki so potrebne za zaposlitev,
- aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v delovni proces in prehod iz pasivne v aktivno vlogo na področju zaposlovanja, ter pridobivanje na delovni vzdržljivosti, vztrajnosti, sociabilnosti,
- z dokazovanjem spretnosti in veščin, ki jih ciljne skupine pridobijo tekom usposabljanja, se vzpostavijo partnerstva pri potencialnih delodajalcih, s tem se odpirajo možnosti trajnosti zaposlitve,
- pridobitev konkurenčnega znanja in kompetenc, ki ustrezajo zahtevam delodajalcev na trgu dela,
- zaposlitev, po uspešno končanem usposabljanju oz. po pridobitvi znanj, izkušenj, katere so zahtevane za uspešno izvajanje poklica.

Ob zaključku usposabljanja sledi metoda preverjanja pridobljenega znanja, spretnosti in veščin v obliki zaključnega izpita in se ob uspešno zaključenem usposabljanju pridobi potrdilo o usposobljenosti. Doseženo znanje se mora adekvatno pokazati v uspešni zaposlitvi, ki ne pomeni samo uspešnosti dela pač pa tudi usposobitev posameznika za poklicni razvoj na delovnem mestu in samostojno odločanje za prehode, ki so nuja sodobnega trga dela. Znanje bodo udeleženci trajno uporabljali in nadgrajevali.

S celovitim usposabljanjem in pridobitvijo CERIFIKATA (NPK) je oseba usposobljena za:

- opravljanje dela, ohranitev dela ter napredovanje v njem,
- vzpostavljanje delovno – zaposlitvenih odnosov z delodajalcem, sodelavci, nadrejenimi,
- prehode (odločanje za drugega delodajalca, drugo delo, izobraževanje), kar je v kontekstu sodobnega razumevanja trga dela in zaposlovanja po modelu kariernega svetovanja in karierne poti.

Več informacij o celotnem projektu ZELENA DOLINA se nahaja v prilogi.
 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana