Vodstvo podjetja

 

Mira Potokar, mag.posl.ved
direktorica

 

 

 

 

 

Matevž Pirih,
Namestnik direktorice

 

 

 

 

 

Nadzorni svet

· Dr. Katja Vadnal, predsednica nadzornega sveta

· Lea Kovač, namestnica predsednice nadzornega sveta

· Mateja De Reya, članica

· Martin Benko, član

· Mateja Kregar, članica

· Nataša Mitrović, članica 

Skupne službe

- Računovodstvo
- Kadrovska služba
- Nabava

tel: 01/280 33 00
e-pošta: info@zelva.si

Darja Maver Strnjan 
Vodja splošne in kadrovske službe,
mag. Nina Kogelnik
 
 

Poslovne in organizacijske enote

 

Poslovna enota Nova Gorica, Industrijska cesta 16, 5000 NOVA GORICA
(OE komunalno vrtnarske storitve, OE čiščenje stavb, šivalnica, program socialna vključenost)
Benjamina Mikuž, vodja PE

 

Poslovna enota Škofja Loka, Partizanska 1, Škofja Loka
(OE komunalno vrtnarske storitve, program socialna vključenost)
Matjaž Vončina, vodja PE Škofja Loka

 

Organizacijska enota Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
(Vodja komunalno vrtnarskih storitev)
Senad Đogić, vodja OE

 

Organizacijska enota Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
(Vodja Tehničnega servisa)
Aleksander Oman, vodja OE

 

Organizacijska enota Center za zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo, Ulica Alme Sodnik 6, Ljubljana
Ljubljana (program rehabilitacije, program socialne vključenosti)
Suzana Bohorč, vodja OE

 

Organizacijska enota Upravljanje in vzdrževanje stavb, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Janez Žokalj, vodja OE
 

 

Organizacijska enota mizarska delavnica, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Fani Požeš, vodja OE
 

 

Organizacijska enota Varstveno delovni center in bivalne enote, Rozmanova 2/a, Ljubljana (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, institucionalno varstvo)
mag. Jasna Kofol, vodja OE
 

 

Darja Maver StrnjanOrganizacijska enota čistilni servis, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
(OE čistilni servis)
Darja Maver Strmljan, vodja OE

Mizaska delavnica Želva Ljubljana