• Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
  Image 2
  otroška soba
  ortoska
  stopnice
  pisarna
  Otroške sobe
  Stopnišča
  Omare
  dvignjena postelja
  pisalna miza
  vgradne omare
  kuhinje po naročilu
 • MIZARSKA DELAVNICA
  izkušnje, znanje in napredna tehnologija
  kuhinje po naročilu
  KUHINJE PO NAROČILU
  dnevne sobe
  DNEVNE SOBE
  vgradne omare
  VGRADNE OMARE
 • UPRAVLJANJE
  IN
  VZDRŽEVANJE STAVB
  upravljanje
  upravljanje stavb
  vzdrA3evanje stavb
  upravljanje in vzdrževanje stavb
 • Vrtnarstvo in komunala
  Urejanje vrtov, parkov in zelenic
  Urejanje javnih površin in spomenikov
  Sajenje in obrezovanje dreves
 

Upravljanje in vzdrževanje stavb

Podjetje Želva d.o.o. je med največjimi upravniki na področju Mestne občine Ljubljana. Z upravljanjem stavb se ukvarjamo že 15 let in poslujemo skladno s standardi ISO certifikat 9001 za kakovost.

 

Naši programi zajemajo

- upravljanje večstanovanjskih stavb,
- upravljanje poslovnih stavb in poslovnih prostov,
- upravljanje sosesk.

Naše storitve

- Skrb za nemoteno obratovanje stavbe
- Organizacija rednih vzdrževalnih del oz. tekočega
   vzdrževanja stavbe
- Dežurna služba
- Organizacija in vodenje večjih vzdrževalnih del in investicij
- Obračun stroškov (izvajanje razdelitve stroškov med lastnike
   in uporabnike)
- Vodenje rezervnega sklada stavbe
- Obračun najemnin za skupne prostore stavbe
- »Property management« poslovnih prostorov

Spletna aplikacija

Našim naročnikom preko spletne aplikacije omogočamo elektronski vpogled v obračunane račune izvajalcev in dobaviteljev ter druge dokumente, kot so pogodbe, upravnikova poročila, zapisnike zborov lastnikov, hišni red ipd.

Naše konkurenčne prednosti

Med naše konkurenčne prednosti štejemo predvsem:

1. Znotraj podjetja imamo vse servise, ki jih lastniki in
    najemniki potrebujejo za kvalitetno vzdrževanje in obra
    tovanje nepremičnine: upravljanje, čistilni servis, zeleni
    program - urejanje okolice, hišniške storitve ter mizarsko
    delavnico.

2. Zaradi naše tradicije in dejstva, da že dolgo obstajamo
    na tržišču, naš obseg poslovanja pa se iz leta v leto
    povečuje, lastnikom zagotavljamo finančno varnost
    zbranih sredstev. Svojo ekonomsko stabilnost si
    zagotavljamo z lastnim delom in kvalitetno, konkurenčno
    ponudbo. Morda je to tudi razlog, da nam je država
    zaupala številne koncesije. Želva d.o.o. ima največji
    varstveno – delovni center za invalide v Sloveniji, ki ga   
    financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
    Prav tako je naše podjetje največji koncesionar za
    izvajanje programa zaposlitvene rehabilitacije invalidov
    v Sloveniji.

3. Osnovno poslanstvo podjetja Želva je zaposlovanje
    invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, zato je vsak
    posel, ki ga pridobimo, za nas še toliko pomembnejši,
    ker pomeni možnost zaposlitve za nekaj ljudi s
    posebnimi potrebami, ki sicer nimajo enakovrednih
    možnosti na trgu dela - seveda pri delih, ki so jih zmožni
    opravljati.

 

  Tel: 01 /280 33 00

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov