• Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
  Image 2
  otroška soba
  ortoska
  stopnice
  pisarna
  Otroške sobe
  Stopnišča
  Omare
  dvignjena postelja
  pisalna miza
  vgradne omare
  kuhinje po naročilu
 • MIZARSKA DELAVNICA
  izkušnje, znanje in napredna tehnologija
  kuhinje po naročilu
  KUHINJE PO NAROČILU
  dnevne sobe
  DNEVNE SOBE
  vgradne omare
  VGRADNE OMARE
 • UPRAVLJANJE
  IN
  VZDRŽEVANJE STAVB
  upravljanje
  upravljanje stavb
  vzdrA3evanje stavb
  upravljanje in vzdrževanje stavb
 • Vrtnarstvo in komunala
  Urejanje vrtov, parkov in zelenic
  Urejanje javnih površin in spomenikov
  Sajenje in obrezovanje dreves
 Stanovanjski zakon z dopolnitvami
(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008)
 
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674)
 
Pravilnik o delitvi stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12408

 
Pravilnik o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5399

 
Zakon o vzpostaviti etažne lastnine ZVEtL
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7090

  Tel: 01 /280 33 00

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov