• Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
  Image 2
  otroška soba
  ortoska
  stopnice
  pisarna
  Otroške sobe
  Stopnišča
  Omare
  dvignjena postelja
  pisalna miza
  vgradne omare
  kuhinje po naročilu
 • MIZARSKA DELAVNICA
  izkušnje, znanje in napredna tehnologija
  kuhinje po naročilu
  KUHINJE PO NAROČILU
  dnevne sobe
  DNEVNE SOBE
  vgradne omare
  VGRADNE OMARE
 • UPRAVLJANJE
  IN
  VZDRŽEVANJE STAVB
  upravljanje
  upravljanje stavb
  vzdrA3evanje stavb
  upravljanje in vzdrževanje stavb
 • Vrtnarstvo in komunala
  Urejanje vrtov, parkov in zelenic
  Urejanje javnih površin in spomenikov
  Sajenje in obrezovanje dreves
 Ureditev spremembe lastništva

Za ureditev spremembe lastništva etažni lastnik posreduje upravniku listino iz katere je razvidna sprememba (kopija overjene kupoprodajne pogodbe ali darilne pogodbe ali sklep o dedovanju ali izpisek  iz zemljiške knjige,..)
 
Za  določitev točnega datuma spremembe lastništva upravnik potrebuje tudi zapisnik o primopredaji stanovanja.
 
Dokumente lahko pošljete po pošti na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: upr@zelva.si.
 


 
Ureditev ločenega pošiljanja računov lastniku in najemniku

Etažni lastnik mora o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe obvestiti upravnika in mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v najemni pogodbi. Do trenutka obvestila se šteje, da je dolžnik vseh terjatev iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastnik.
 
V kolikor lastnik želi, da upravnik pošilja najemniku račune za stroške, ki jih v skladu z zakonodajo  plačuje najemnik stanovanja, mora le-ta  posredovati najemno pogodb, ki je podlaga za tako delitev.
 
Dokumente lahko pošljete po pošti na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: upr@zelva.si.
 
 


Otvoritev ali prekinitev trajnega naloga SEPA

V kolikor želite otvoriti (prekiniti) trajni nalog za plačevanje računov preko direktne bremenitve, izpolnite obrazec SEPA (povezava do obrazca: OBR-8.3-4 SEPA obrazec v1.0)  in  ga nato vrnite upravniku po pošti na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: upr@zelva.si.


 
Ureditev vinkulacije

Za ureditev vinkulacije upravniku posredujete:
- ime in priimek vseh etažnih lastnikov stanovanja,
- številko stanovanja,
- številko kreditne pogodbe,
- ime in priimek ter naslov kreditojemalca (oz. obeh če jih je več),
- znesek kredita,
- solastniški delež stanovanja,
- vinkulant – banka, naziv, naslov, poslovna enota in kontaktna oseba na  banki.
 
Podatke lahko pošljete po pošti na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: upr@zelva.si.
 
 


Prejemanje računov v elektronski obliki

E-račune vam lahko pošiljamo na vaš elektronski naslov ali v e-banko.
 
V kolikor želite e-račune prejemati na elektronski naslov, pošljite pisno vlogo na: upr@zelva.si. V vlogi navedite naslov in številko stanovanja ter na kateri elektronski naslov želite prejemati e-račune.
 
V kolikor želite e-račune prejemati v e-banko, morate prijavo na e-račun urediti pri svoji banki. Po prejemu podatkov (prijava pri banki, številka osebnega računa), vam lahko e-račune pošiljamo v e-banko.
 


 
Ureditev spremembe števila oseb

Spremembo števila oseb v stanovanju nam lahko sporočite:
- preko iiPortala upravnika (povezava za dostop),
- s sporočilom, ki vsebuje podatke o lastniku stanovanja, datumu spremembe in novem številu oseb na el. naslov: upr@zelva.si,
- z obrazcem Sprememba števila oseb (povezava do obrazca: OBR-8.3-3 Obrazec za prijavo števila oseb v1.0), ki nam ga lahko pošljete po pošti na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: upr@zelva.si.
 
 
Merila za določitev števila uporabnikov posamezne enote so opredeljena v 28.členu Pravilnika o upravljanju stavb. (povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674)

  Tel: 01 /280 33 00

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov