Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije izvaja dejavnost usposabljanja invalidnih in težje zaposljivih oseb. Osebam skozi proces usposabljanja omogočamo, da doživijo sebe kot enakopravne člane družbe in oblikujejo realen odnos do sebe.
S svojo dejavnostjo se odzivamo na klic širše skupnosti po dvigovanju in izboljšanju kvalitete življenja oseb z invalidnostjo, povečanju socialne vključenosti invalidov ter zagotavljanju možnosti za enakopravno udeležbo invalidov v delo in delovno okolje s poudarjanjem sposobnosti invalidov in prepoznavanju njihovih individualnih potreb, v poklicnem in osebnostnem vsestranskem razvoju.
 

Center zaposlitvene in poklicne rehabilitacije:

- Zaposlitvena rehabilitacija
- Poklicna rehabilitacija
- Program usposabljanja na delovnem mestu
- Program socialne vključenosti
- Izobraževanje strokovnih delavce vin in mentorjev, ki delajo z invalidnimi osebami
- Opravljanje del v splošno korist/nadomestna kazen
 

 

 

 

 


Organizacijske enote in lokacije

Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6,
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768

Novo mesto, Belokranjska cesta 24a,
tel.št.07/391-77-90,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Trbovlje, Savinjska cesta 9,
tel.št. 03/562-14-60,
kontaktna oseba
Sladzana Čosič 040/570-997

Kočevje
tel.št. 01/530-99-02, 01/530-99-04,
kontaktna oseba
Irena Juratovec 031/231-768
  

Mizaska delavnica Želva Ljubljana