Poslovna enota ŠKOFJA LOKA

Poslovno enoto v Škofji Loki smo ustanovili oktobra leta 2000 s pomočjo Mestne občine Škofja Loka v prostorih bivše vojašnice. V poslovni enoti deluje organizacijska enota komunalno vrtnarski program; v njej pa izvajamo tudi nekatere dejavnosti s področja zaposlitvene in poklicne rehabilitacije. Zaposleni v organizacijski enoti komunalno vrtnarski program smo postali v našem okolju prepoznavni kot zanesljivi, marljivi in vestni vzdrževalci zelenih in drugih komunalnih površin, ki jih upravlja Občina Škofja Loka. Postopoma smo si pridobili tudi druge naročnike, katerim urejamo zelenice, sadimo in vzdržujemo zunanja cvetlična korita in podobno. V zimskem času naročnikom očistimo sneg s pločnikov in sprehajalnih poti.

Mizaska delavnica Želva Ljubljana