• Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
  Image 2
  otroška soba
  ortoska
  stopnice
  pisarna
  Otroške sobe
  Stopnišča
  Omare
  dvignjena postelja
  pisalna miza
  vgradne omare
  kuhinje po naročilu
 • MIZARSKA DELAVNICA
  izkušnje, znanje in napredna tehnologija
  kuhinje po naročilu
  KUHINJE PO NAROČILU
  dnevne sobe
  DNEVNE SOBE
  vgradne omare
  VGRADNE OMARE
 • UPRAVLJANJE
  IN
  VZDRŽEVANJE STAVB
  upravljanje
  upravljanje stavb
  vzdrA3evanje stavb
  upravljanje in vzdrževanje stavb
 • Vrtnarstvo in komunala
  Urejanje vrtov, parkov in zelenic
  Urejanje javnih površin in spomenikov
  Sajenje in obrezovanje dreves
 

Upravljanje in vzdrževanje zgradb

Reference


Trenutno smo kot upravnik večstanovanjskih in poslovnih stavb prisotni predvsem na širšem ljubljanskem področju ter novomeškem območju. Upravljamo preko 3.500 stanovanjskih in poslovnih enot v skupaj več kot 130 stanovanjskih in poslovnih stavbah. Ponosni smo, da so nam svoje stavbe v upravljanje zaupali lastniki stavb na naslovih (navajamo le nekatere):

Poslovno-stanovanjski kompleks Kapitelj, Poljanski nasip 6,8, Ljubljana
Mucherjeva 6, Ljubljana
Hafnerjeva 4a,6a,8a, Ljubljana
Njegoševa 6, Ljubljana
Beblerjev trg 6, Ljubljana
Zaloška 275, Ljubljana
Pavšičeva 4, Ljubljana
Celovška 263, Ljubljana
Cesta na Brdo 43-45, Ljubljana
Barvarska 5-9, Ljubljana
Maroltova 9-11, Ljubljana
Trebinjska 14-16, Ljubljana
Ragovska 21,21a, Novo mesto
Poklukarjeva 23, 27, Ljubljana
Letališka cesta 33, Ljubljana
Prušnikova ulica 6-12, Ljubljana
Gestrinova ulica 2-8, Ljubljana
Ulica Bratov Babnik 12-18, Ljubljana
Ulica 28.maja 69-75, Ljubljana
Plešičeva ulica 43-49, Ljjubljana
in številni drugi.

  Tel: 01 /280 33 00

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov