Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (storitev VDC)

Storitev VDC je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in pridobljenih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.


Vodenje uporabnikov zajema:

 Varstvo uporabnikov zajema:

Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema:

Prihodek od teh dejavnosti je namenjen za nagrade uporabnikom in njihove skupne potrebe.


Dejavnost VDC-ja izvajamo na sedmih lokacijah:

Oddelek VDC Rozmanova 2a, Ljubljana
tel.: 01/ 434 15 05

Oddelek VDC Šiška, Ulica Alme Sodnik 6, Ljubljana
tel.: 01/ 280 33 90

Oddelek VDC Trebinjska 11, Ljubljana
tel.: 01/ 530 95 83

Oddelek VDC Kočevje, Reška cesta 5, Kočevje
tel.: 01/ 893 05 90Oddelek VDC Nova Gorica, Ajševica 42, Nova Gorica
tel.: 05/ 331 15 63

Oddelek VDC Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 35, Murska Sobota
tel.: 02/ 530 84 90

Oddelek VDC Ivančna Gorica, Dolenjskega odreda 2a, Ivančna Gorica
tel.: 01/ 787 85 08
 


Vključitev v Varstveno delovni center ter podatki o zasedenosti in razpoložljivih prostih mestih:
VDC Ljubljana: 69 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Murska Sobota:  17 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Nova Gorica: 18 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Kočevje:  12 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest;
VDC Ivančna Gorica: 26 koncesijskih mest, trenutno ni prostih mest.
 
Varstveno delovni center Želva ima 142 koncesijskih mest, ki so zasedena.
 
Prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji dobite s klikom na povezavo.
Predpisani obrazec s prilogami pošljite na naslov: Želva d.o.o., Ulica Alme sodnik 6, 1000 Ljubljana.
Za vse informacije v zvezi z možnostjo vključitve smo vam na voljo na tel.: 01/ 434 15 05, vprašanja lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zelva.si.

 

Mizaska delavnica Želva Ljubljana


Mnenja naročnikov